onsdag, mars 27, 2013

Jesus queerar istället för att polemisera och protestera

Vi är några från facebookgruppen HBTQ-vänliga troende som skapat en vängrupp. Vängrupp är en aktionsgrupp som fokuserar på omsorg till varandra under en aktionen. Några gör sig sårbara och andra ger stöd. Vår vängrupp gör under påskveckan en queer bibleläsning inne på den kristna kontaktsajten SolidLove. På SolidLove är det några homofober som gång på gång attackerar queer, trans, bi och homo. Nedanstående skrev jag på skärtorsdagsnatten som en del av vår vängrupps queerande inne på SolidLove:

Jesus är spännande inte bara för innehållet i det han säger utan även för hur Jesus säger det, vad Jesus faktiskt genomför i varje handling. Jesus bryter med en maktordning genom att införa en annan mer jämlik och omsorgsfull ordning.

Genom att samtala med kvinnor skapas direkt jämlikhet och respekt. Samtidigt görs det med en intim närhet till kvinnor som var otänkbar för många fromma på den tiden. Kvinnor sågs som syndiga och orena, något fromma skulle hålla sig borta ifrån.

I ingen av Jesus-berättelserna reduceras Jesus till föreläsare. Till och med i bergspredikan skapar Jesus en rättvis fördelning av resurser som faktiskt kan föda alla. Ingen går hungrig när våra resurser fördelas på alla.

De fällor som bibeldyrkarna lägger för Jesus gång på gång är att försöka få Jesus att bli polemisk. När Jesus är kritisk mot härskande och förtryck så ramlar Jesus aldrig in i motsägande eller protest. När Jesus är kritisk är han snarare förkrossande, han krossar en ordning istället för att protestera mot den.

Dagens bibelavgudande homofobi använder samma teknik som de som försökte lura Jesus in i polemik. Homofobin frestar oss att säga emot homofobin. Ifall vi säger emot polemiskt kan bibelavgudadyrkarna utvinna kraft ur våra protester. Homofobin fetischerar våra protester, precis som rasister fetischerar antirasismen när den fastnar i protesterar mot rasism.

Negativitet är egentligen maktlöst, men det negativa kan genom andras protester få makt. Protester mot homofobi genererar makt till homofobin.

Minus gånger minus gör det negativa till plus. Nej mot ett nej förvandlar det negativa till Jaet. Protester mot homofobi sätter sig själv i underläge samtidigt som homofobin görs till det etablerade.

Ifall vi istället fokuserar på att vara med och bygga jämlikhet, upprätta förtryckta, skapa rätt och rättfärdighet, befria de fångna, i så fall reducerar de som protesterar mot vårt byggande sig själv till ren negativitet. De kan inte längre utvinna kraft. Homofobin underordnar sig det den protesterar emot. Protesterna utnämner det den protesterar mot till aktör, till huvudperson.

Det geniala med queer är att det queerar, det negerar inte. Jesus och många av profeterna var experter på att queera. Det som uppfattas som Självklart, Naturligt, Sanningen görs märkligt, onaturligt, underligt. Ur detta skapas något radikalt nytt. Queer blir produktivt skapande.

Per Herngren
2013 03 28, version 0.1

Inga kommentarer: