tisdag, augusti 28, 2012

Syster Anne Montgomery död 27 augusti 2012 - Deltog i första och i många andra plogbillsaktioner

Sr Anne Montgomery passed away August 27. She was part of the first plowshares action, Plowshares 8, 1980, and of quite a few plowshares disarmaments after that. 

I did my first plowshares action together with her and Pershing Plowshares in 1984, I think it was her third. When we met in holdings cells around court hearings, I remember her attitude towards guards as firm and friendly, she taught me a no-excuses-resistance which I try to share here in Sweden! This Saturday two days before she passed away, I mentioned her as my main nonviolent-model in an exercise during the Swedish Nonviolent Camp (organized by Swedish FOR, and the Fig Tree Community-a Jona House and Catholic Worker community in Gothenburg).

Peace, love and resistance,
Per Herngren
from Pershing Plowshares, and a few plowshares disarmaments in Europe


Read more about Anne Montgomery

Anne Montgomery, rscj: Peace is her passion
http://www.rscj.org/node/228

Anne Montgomery « Disarmnowplowshares's Blog
http://disarmnowplowshares.wordpress.com/tag/anne-montgomery/Dear Friends,

Our dear friend and partner in peacemaking, Anne Montgomery, RSCJ,
passed away this morning in the company of a loving community.  The
embodiment of Agape Love, Sr. Anne worked tirelessly to create a just
and peaceful world for all.  The Society of the Sacred Heart posted
the following memorial, which will be followed by a full obituary
shortly.  I will post them at Disarm Now Plowshares
(http://disarmnowplowshares.wordpress.com/).


Sr. Anne leaves a beautiful legacy.  The rich tapestry that was her
life is a gift to us all.


************************

Anne Montgomery, RSCJ

Birth: November 30, 1926
Profession: March 5, 1951
Death: August 27, 2012

Our sister, Anne Montgomery, RSCJ, went home to God this morning,
Monday, August 27. Funeral arrangements are pending. A full obituary
will be posted shortly.


Please join us in praying for Sister Montgomery:


Beloved, into your hands,
we humbly entrust our sister Anne.
In this life you embraced her with your tender and faithful love;
Deliver her now from every evil
and bid her safely home.


God of blessings,
source of all holiness,
the voice of your Spirit has drawn countless men and women
to follow Jesus Christ
and to bind themselves to you
with ready will and loving heart.


Look with mercy on Anne
who sought to fulfill her vows to you,
and grant her the reward promised to all good and faithful servants.
May she rejoice in the company of the saints
and with them praise you forever.

Amen.

Photo:  Anne leaving the SeaTac Federal Detention Center in May 2011söndag, augusti 26, 2012

För Jesus finns inga makthavare

I så gott som alla bibelberättelser om Jesus intervenerar han i en maktordning som skapar ojämlikhet och murar. Tillsammans med dem han möter producerar han ny jämlik ordning omedelbart  i situationen, mål och medel blir ett. I varje berättelse finns både olydnad mot maktstrukturer och förverkligande av andra jämlikare strukturer.

Maktordningar som bygger upp skillnader och underordning genom kön, funktionshinder, sexualitet, folk, klass, ålder, duktighet krossas direkt i mötet och ersätts av nya jämlikare ordningar. Kön, klass och folk avskaffas, där finns inte längre man eller kvinna, jude eller grek, slav eller fri ... Dessa ersätts av jämlik, kärleksfull och solidarisk gemenskap.

Jesus botar aldrig tarmvred eller huvudvärk; han botar bara det som skiljer människor åt, eller underordnar dem, de ordningar som på engelska kallas ableism.

Motståndare konfronteras i flera av berättelserna. Men motståndarna blir jämlikar. Den nya ordningen tränger undan deras ordning. Den skapar omedelbart något annat. Jesus uppfattar inga makthavare, han pekar inte ut några makthavare. Det finns ingen mystisk makt ovanför de situationer som det berättas om. Det finns ingen ledare som behöver påverkas för att revolutionerna ska kunna genomföras.

Det finns ingen information eller något budskap som behöver överföras till någon opinion eller makthavare för att skapa förändring. Förtryckande makt krossas ibland innan något ens har sagts, genom själva tilltalet eller beröringen, tilltal och intimitet som var orena i andra ordningar. Förändringen sker i vissa berättelser genom sättet att samtala med varandra. Och ibland genom sättet att tala om saker och ting.

I alla jesus-berättelser finns ordningar och metoder vi kan översätta till olika situationer och som vi behöver träna på. Gudsriket handlar inte speciellt mycket om insikt eller förståelse utan mer om att gemensamt pröva, misslyckas och försöka igen.

Gudsriket är i blivande. Det skjuts inte på framtiden. Det förändrar framtiden för alltid, direkt i situationen. Därför blev det olyckligt att 'tillkomme' översattes med 'Låt ditt rike komma' i nya översättningen av Herrens bön. Det är som om översättarna just där missar eller försöker neutralisera vad som faktiskt sker i varje jesus-berättelse.

Per Herngren
2012 08 26, version 0.1

Tack till Bengt Andreassons läsmetod på Ickevåldslägret augusti 2012.