söndag, mars 24, 2013

Civil olydnad är kungen på palmsöndagen

På palmsöndagen queerar Jesus kungaväldet. Det som hyllas när Jesus rider in på en liten ungåsna är inte att Jesus blir kung eller president. Han börjar inte styra och ställa, istället avsätter han centralmakten och blir fängslad och straffad för det. Det sårbara ingripandet blir kung. Det ödmjuka undanträngandet av vår underordnade lydnad blir kung.

Kung förstås som lydnad till en central makt. Det är egentligen inte en viss person som är kung, det är vår lydnad som skapar kungaväldet. Kungen måste tillsättas, igen och igen. Vår lydnad mot centralmakten ersätts genom påsk med lydnad till korset, ickevåldsligt motstånd tränger undan härskande. Genom att utmana och ta straff får vi en ny kung: Sårbart motstånd. Att göra sig sårbar inför härskande.

Jesus ingriper givetvis på många andra sätt än genom att queera kungaväldet och att göra civil olydnad till kung. Jesus bygger jämlika samhällen: kyrkan inkarnerar Jesu kropp. Jesus upprättar. Jesus bryter gränser. Jesus avskaffar uppdelning i kön, folk, funktionalitet, sexualitet och ras.

Men just palmsöndagen fokuserar dock på att göra den efterföljande påsken politisk. Palmsöndagen bryter alla avpolitiserade tolkningar av avrättningen: Jesus blir inte martyr eller offer, korset blir inte längre till för att vi ska ladda batterierna inför nästa arbetsvecka. Korsfästelsen producerar istället ny samhällsordning. Ordning som bygger på sårbarhet och ingripande snarare än makt och gränser som ska skyddas.

Per Herngren
2013 03 24, version 0.1


Tack till demokratiska palmsöndagspredikan på Marialunchen, Mariakyrkan i Hammarkullen, 2013 03 22.

Queera förstås här som att göra onormalt, onaturligt, underligt, märkligt.

Matteus 21 palmsöndagen
"Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” Matteus 21

Inga kommentarer: