söndag, februari 17, 2013

Frestaren frestar oss med det goda för att hindra motstånd

"Petrus ... började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall"." Matteus 16:21-23.

Ett annat namn på satan är frestaren. Frestaren frestar med det goda livet, med ett liv i frid och lydnad och utan lidande. Satan förknippas idag med det onda. Det blir därför lätt att avfärda det onda som något annat. Det är lätt att skylla ifrån sig på det onda. Eller på de onda. Men Jesus pekar ut sin närmastes välvilliga förmaningar som satan. Satan blir därmed ett handlande, ett verb. Det är sällan det onda som frestar oss, det är det goda som frestar.

Det är inte Petrus som är satan utan handlingen av att förebrå Jesus för att han ska göra motstånd och få lida för det. Satan är Petrus försök att hindra Jesus från att vara olydig mot härskare vilka kommer att straffa Jesus för hens olydnad. Petrus frestar Jesus med att kunna undslippa lidandet. Jesus borde inte behöva riskera lidande. Välviljan blir satan.

Enligt Martin Luther King är problemet inte de onda utan de godas tystnad och lydnad. Våld och förtryck kan existera eftersom vi frestas med det goda, förutsägbara, trygga livet. Ett välordnat, lydigt liv utan lidande.

Flera jag känner som suttit i fängelse för civil olydnad upplever att vänners och anhörigas förebråelser och skuldbeläggande var värre straff än fängelset. Och andra har berättat att de inte vågat göra civil olydnad på grund av trycket från anhöriga. Här är några av frestarens frestelser och förebråelser mot de som gör civil olydnad.

Nära och käras frestelser och förebråelser
1 Stackars dig! Du ska inte behöva utsätta dig för det. Låt någon annan göra sådant! Tänk på din framtid! Jättebra, men nu är ju fel tidpunkt när du har så mycket ...
2 Stackars mig! Vad ont det kommer att göra när du sitter i fängelse! Jag kommer att bli så ledsen!
3 Men tänk på dina föräldrar! Din far börjar bli gammal! Tänker du inte alls på dina barn! Vänta tills de är stora och klarar sig själva! Vänta tills allt blivit lugnare med familjen.
4 Tänk på allt gott du skulle kunna göra ifall du inte sitter i fängelse! Överger du verkligen ditt engagemang! Du har ju ett ansvar härute också! Många behöver dig!

Per Herngren
2013 02 17, version 0.1

Matteus 16:21-23
21Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. 22Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” 23Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

1 kommentar:

Anonym sa...

Detta är en så stor resurs som du tillhandahåller och du ger bort den gratis. Jag gillar att se webbplatser som förstår värdet av att ge en utmärkt resurs för gratis. Jag älskade verkligen att läsa ditt inlägg. Tack!