fredag, februari 08, 2013

Bli betald kursledare i ickevåld

Tack vare ett samarbete mellan folkbildningsförbundet Bilda, Urbana Studier, Göteborgs Universitet och Chalmers finns det resurser att ge ett visst arvode för att fungera som en sorts lärling under helgkurser i performativt konfliktingripande, feministiska mötestekniker, jämlikare samarbetsmetoder och om att queera härskartekniker, sexism och homofobi.

Tanken är att bygga upp en kontinuerlig möjlighet att bli 'lärling' för att sedan kunna leda egna kurser själv eller tillsammans med andra.

Ansök om att bli betald hjälpledare och lärling på tvådagarskurser
Du får 1000 kronor för två dagar som hjälpledare och lärling.

Innan du kan söka till att bli 'hjälpledare' ska du ha gått minst en av dessa kurser i Göteborg: Se: http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm
Det är också på dessa kurser du sedan kan ansöka om att bli hjälpledare.
 
Skicka mejl med ansökan till både Ingela Bergström och Per Herngren.
Ange vilken/vilka tidigare kurser du gått, andra relevanta erfarenheter, de kurser och datum du vill bli hjälpledare på, samt kontaktuppgifter.
Ingela Bergström: ingela.bergstrom(snabel a)bilda.nu
Per Herngren: per.herngren(snabel a)gmail.com

Uppgifter för en hjälpledare och lärling är främst:
 

1.  Hjälpa till under övningar och samtal, speciellt när deltagarna delar in sig i mindre grupper.
2.  Fixa fika och organisera praktiskt med hjälpmedel, stolar, bord etc. (Mat äter vi på restaurang.)Steg två. Efter att ha gått 'Träning för tränare' finns dessutom möjligheten att leda egna grupper och få ett högre arvode. Du kan också bli legitimerad att hålla dessa kurser för andra uppdragsgivare. Folkbildningsförbundet Bilda är inte vinstdrivande och du behöver inte betala någon andel av ditt eventuella framtida arvode till Bilda.

Inga kommentarer: