onsdag, augusti 26, 2015

Rasism, kolonialism, militarism, nationalism i scout

Här är en snabb analys över rasistiska, krigiska och nationalistiska symboler i scoutrörelser. Dessa får (ofta oavsiktligt) funktionen av att legitimera kolonial rasism, krig och nationalism. 

Observera att vissa symboler kan vara avskaffade av en del scoutorganisationer. De som är mer historiskt kunniga om scout både historiskt och internationellt får gärna korrigera och hjälpa till med analysen.

Symbol för kolonialt krig och rasism
Uniform med speciell halsduk och hatt som användes i koloniala krig.

Symbol för krig och dödande
Uniformsskjorta, salut, honnör, marschera, utmärkelser/medaljer fästa på skjortans bröstdel.

Symbol för att nationalism och krig hör ihop
Honnör till flagga.

Symbol för nationalism som helighet och egen religion
Stå upp för flaggan

Symbol för att krig och upplysning hör ihop
Namnet scout betecknar en speciell sorts spion som ska skaffa information inför krig och anfall

Symbol för militära hierarki
Utmärkelser och olika hierarkiska grader och beteckningar på både scouter och scoutledarna. 

Kamouflage av kolonial och militaristisk symbolik
Göra honör slarvigt, med humor. Införa att det är frivilligt att ha uniform. Ignorera scouternas koloniala och militaristiska historia.

Per Herngren
2015 08 26, version 0.1.2


Referens

Per Herngren, Nationalstaten är religion: Rousseau, 2015.

5 kommentarer:

Isak Gerson sa...

Här har du texten till Scoutsången http://www.morlandascoutkar.se/scoutfakta/scoutsangen/

Som de skriver sjungs vers 2 och 3 aldrig. Jag har aldrig hört den sjungas vid en sammankomst, och jag var scout från typ 2002 till 2010 har jag för mig. Men där finns inte bara rätt tydlig nationalism utan också en hel del rader om beväpning som är rätt otypiska för den faktiska verksamheten scouter sysslar med.

Per Herngren sa...

Jättetack Isak!

Jag kopierar ut den här så blir det lättare att diskutera och analysera tillsammans. Idealiseringen av kungen, och av fosterlandet, är ju lätt att se. Och att olika vålds- och krigiska metaforer används, vilket ju legitimerar våld och krig. Är det någon som gör en djupare och mer subtil analys?

Vers 1
Vi äro svenska scouter vi och
löftet som blev givet.
En vårdag brusande och fri
står på vår panna skrivet.
För Gud för kung och fosterland
vart än i livet ställer.
Var redo när det gäller
med hjärta håg och hand.

Vers 2
Vår lag är allvar, lust och fröjd
att hjälpa och att stöda.
Så lyft i sång mot himlens höjd
vår plikt ach kära möda.
Drag ut från självets trånga vrå
till skogens vida salar,
till svenska berg och dalar,
där friska vindar gå.

Vers 3
Vi äro svenska scouter vi.
Vi lystra och vi spana,
på myrans spår och falkens skri,
på allt vi se och ana.
Det svaga giver vi vårt mod,
det tunga underlätta.
Det goda och det rätta,
vi offra glatt vårt mod.

Vers 4
Var redo hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng håll blank din pil
nu är det knoppnings tider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman.
Nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land.

Text: J. Nordling
Musik: S. Swedberg

J sa...

Jag undrar lite i vilken kontext du pratar om detta? Idag är Scouterna en rörelse som har förändrats e hel del. Vi har en t-shirt, en piket och en skjorta som likvärdig scoutdräkt. Ibland tillsammans med halsduk, ibland bara halsduk utan det andra. Inte hatt. På nationella såväl som internationella arrangemang finns regler mot övriga kläder med militär koppling.

Scoutsången är inte officiell och användandet av den minskar definitivt.

Grundaren, Baden-Powell, var ju militär och givetvis finns det spår från det. Givetvis kan det uppfattas olika, men t ex användes ju samma kläder hos alla för att sudda ut klasskillnader mellan de överklass- respektive slumbarn som fördes samman i verksamheten för att överbrygga olikheter och främja förståelse.

Ledare i Sverige har inte olika hierarki, alla är samma. Barn delas in utifrån åldersgrupper och inte kunskap.

De märken som delas ut är främst kopplade till aktiviteter som genomförts, definitivt så för barn. Samt vilka läger de varit på. För vuxna finns ett antal förtjänstmärken vilka absolut kan diskuteras vad de symboliserar.

Flagghälsning förekommer ibland, mot Sveriges flagga likväl som scoutrörelsernas flaggor eller en lägerflagga. Marscher förekommer inte i Scouterna.

Internationellt (ca 40 miljoner scouter i världen, Indonesien största enskilda nation) finns olika mycket spår av det militära, av gudstro (olika gudar) och moralvärden. Det är också olika för de olika världsscoutorganisationerna där en är kvinnoseparatistisk och en är öppen för olika kön. I Sverige har verksamheten varit blandad på de flesta håll sedan 60-talet.

Josefine, tidigare ordförande för Scouterna

Per Herngren sa...

Hej Josefine
Tack för din genomgång av Scouterna! Det var bra info. Jag känner mer till SMU scouterna som nu väl kanske heter Ekumenia scouter? Det var väldigt intressant att höra från vänner som var i Japan på det stora internationella scoutlägret i somras. Vissa symboler kopplar ihop olika scoutorganisationer medan andra är mer lokala i en del av världen.

Ifall jag förstår dig rätt så har ni skapat regler mot att vissa scoutorganisationer vill framhäva sin nations specifika militära symboler och möjligen mer generella krigssymboler.

Min analys är att scouter legitimerar nationalism och militarism mer då de använder scoutuniformer än de scoutgrupper som direkt vill koppla sig till en specifik krigsorgansation. Legitimeringen blir effektivare som en universiell legitimering än som en partikulär legitimering.

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.