fredag, november 22, 2013

Härma inte Jesus

I radikala kommuniteter lanseras ibland att vi ska likna Jesus, göra som Jesus, leva som Jesus, bli som Jesus. Filosofen Gilles Deleuze visar hur Jesus snarare lär oss att göra något annat.

I varje jesusberättelse ingriper Jesus i en maktordning och skapar skillnad. Han är olydig mot en ordning samtidigt som han bygger en helt annan ordning. Det vi som gemenskaper behöver upprepa med Jesus är inte likhet utan skapande av skillnad.

Jesus revolution, gudsriket, genomförs alltså inte genom repetition av likhet utan genom repetition av skillnad.

Kommuniteter och kyrkor behövs för att skapa skillnad. Och därmed tränga undan och ersätta ordningar som bygger likhet och normalitet.

Per Herngren
2013 11 22, version 0.1

Referens

 Gilles Deluze, Difference and Repetition, New York, Columbia University Press, 1994, orginal 1968.

2 kommentarer:

Henrik sa...

Tryggve Wyler, professor vid Oslo Universitet, som forskar på Bergsjöns församling, sa vid ett föredrag på Göteborgs stifts medarbetardag att poängen med berättelsen om den barmhärtige samariern (Luk 10:25-37)är att "den andre" visar vad kyrkan är/skall göra, liknande det som sker i Bergsjöns kyrka.


Berättelsen slutar med "Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

Din post hjälpte mig se att det inte i första hand betyder att ta efter samarierns barmhärtiga gärningar utan att ha mod att göra det oväntade, bryta med/upp de trygga gemenskaperna, gränsdragningarna.

Per Herngren sa...

Tack Henrik för din läsning och reflektion!!