lördag, september 29, 2012

Jesus pratar aldrig om ledarskap eller om goda ledare

Ledarskapsdiskursen kallas föreställningen att ledare, präster, chefer, ordföranden, yrkespolitiker, styrelser eller presidenter är bäst lämpade att lösa våra gemensamma frågor, konflikter eller problem. Jag gjorde en datorsökning i Nya Testamentet, och ifall min sökning stämmer pratar Jesus aldrig om ledarskap eller om nödvändigheten av ledare. När han nämner ledare är det i negativ bemärkelse, ledare leder fel. Han varnar oss för att följa ledare.

Möjligtvis finns det ett undantag: Det är när när Jesus vänder upp och ner på hierarkierna:
"Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren." Lukas 22:26.

Här skulle man kunna tänka sig att Jesus skapar en romantisk bild av en ödmjuk och mjuk ledare. Men han krossar snarare föreställningen om att fasta hierarkier skulle vara lösningen på gemensamma problem. Jesu politik är istället samverkan och jämlikhet, bemyndigande och olydnad till auktoriteter, förverkligande och misslyckande, sårbarhet och ömsesidigt beroende.

Per Herngren
2012 09 29, version 0.1.1


Metod
Jag sökte med följande söktermer "ledare", leda", ledda", "ledande", "ledarskap".
Sökningarna gjordes på http://www.bibeln.se
Är det någon som kan grekiska som kan göra liknande sökningar på motsvarande grekiska texter? Finns det synonymer till ledarskap eller ledande som jag missat?

1 kommentar:

Anonym sa...

Tja, du kan ju pröva med: följa, herde, får och tjäna kanske?

Inte riktigt samma sak såklart men det gav några träffar när jag kollade lite snabbt:

När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande
med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge.
http://www.bibeln.se/las/2k/mark#q=Mark+6%3A34

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka
sig själv och ta sitt kors och följa mig.
http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+16%3A24

Men den som går in genom grinden är fårens herde.
http://www.bibeln.se/las/2k/joh#q=Joh+10%3A2

Men det är inget som ändrar din slutsats tycker jag, den är nog helt riktig.

Det är väl också en semantisk fråga, alla delar av det som ligger i begreppet ledarskap
är inte negativa. Vi pratade ju om makt, och att alla former av inflytande inte är
negativa.
Det är intressant med ledarskap, jag är själv kluven till det. Jag tror att jag
förstår din synpunkt, att ledarskap implicerar/skapar hierarki.
Men jag kan även se fördelar med alternativet/kompromissen att försöka definiera gott
ledaskap, t ex betona stark integritet. Jag har för mig att Lao Tzu brukar tala om
3 skatter; ödmjukhet, medkänsla och tålamod.
Och så regeln "frihetens gräns är andras frihet", jag tycker den är bättre än
"behandla andra som du själv vill bli behandlad", det känns lite som att det kräver
tankeläsning. ;)
Sedan tror jag att stark integritet automatiskt skapar förtroende och ger inflytande.
Det är något sorts gruppdynamik som är väldigt svår att komma undan.

"Men han krossar snarare föreställningen om att fasta hierarkier skulle vara lösningen på gemensamma problem."
Tycker jag är bra. Men jag undrar om man helt kan komma undan t ex behovet av koordination?

Hälsningar Felix C