fredag, mars 16, 2007

Ickevåldslöfte utvecklat av Jona House

Här är ett intressant ickevåldslöfte som Susan Crane som bor i Jona House tog för ett par år sedan. Kanske kan vi diskutera och vidareutveckla liknande löften i plogbillsrörelsen i Sverige.

Vows Taken By Susan Crane On November 16, 2004

Vows for following the nonviolent Jesus while living in a warmaking state:

Recognizing the violence in my own heart, yet trusting in the goodness and mercy of God, I vow to practice the nonviolence of Jesus who taught us in the Sermon on the Mount:

Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons and daughters of God... You have learned how it was said, "You must love your neighbor and hate your enemy, " but I say to you, "Love your enemies, and pray for those who persecute you. In this way, you will be daughters and sons of your creator in heaven."

Before God the Creator and the Sanctifying Spirit, I vow to carry out in my life the love and example of Jesus

• by living, working and resisting in communion with others, by living conscientiously and simply so that I do not deprive others of the means to live; by exercising stewardship, by standing against the violence of consumerism, by a commitment to grow in the spirit of gratitude.

• by striving for peace within myself and seeking to be a peacemaker in my daily life; by striving to love others with a faithful and chaste love, developing just relationships through truthfulness, dialogue, mutuality, tenderness, and intimacy.

• by persevering in nonviolence of tongue and heart; by listening to God as God speaks through other people, creation and events and by growing in a spirit of mutual collaboration.

• by actively resisting evil and working nonviolently to abolish war and the causes of war from my own heart and from the face of the earth; by accepting suffering in the struggle for justice and peace instead of inflicting it; by refusing to retaliate in the face of provocation and violence; by a life of daily, intimate, contemplative prayer with the God of peace; by locating my life near, with and among the victims of imperial power, either by sharing food, shelter and clothing with the poor or by living with them in jail or in some comparable way.

God, I trust in your sustaining love and believe that just as you gave me the grace and desire to offer this, so you will also bestow abundant grace to fulfill it.

5 kommentarer:

Josefin Dahlgren sa...

Mycket intressant. Jag har funderat mycket kring detta med ickevåld och löftesliv (jämförelse med klosterliv). Det jag reagerar på är att man använder ordet vow. Betyder det inte att man avlägger en ed snarare än ett löfte? Eller är det min engelska som sviker mig? Personligen tror jag det är klokare att avlägga löften än eder. Vad tror du/ni andra som läser detta?

Per Herngren sa...

Hej Josefin
I engelskalexikonet tyda.se står det som översättning till vow: substantiv: ed, önskan, löfte, prästlöfte; och som verb: utlova, lova högtidligt, gå ed på.

Josefin Dahlgren sa...

Aha! Tack för tipset om ett bra lexikon på nätet också.
Jag har gjort en egen översättning av det här ickevåldslöftet för att lättare kunna studera det och reflektera kring det. Jag funderade lite på ordet "chaste". På tyda.se så översätts det med "ren", "kysk" eller "dygdesam". Hur tror du det ska uppfattas i detta löfte? Tror du man avger något kyskhetslöfte i Jonahouse eller tror du det ska uppfattas annorlunda?
Sen funderar jag också lite kring hur det funkar där. Är alla som bor där löftessyskon eller är det blandat med "lekmän"? Jag tittade lite på deras fängelsebrev och i några fall så var avsändaren "sister... (och namn)". Innebär det att de har avgett något löfte eller kallas alla i Jonahouse så?

Per Herngren sa...

Jona House är en motståndskommunitet i Baltimore. De som bor där kan vara ateister eller från olika religioner, även om kommuniteten är kristen. Några är nunnor med löften till sina ordnar, andra vanligt folk. Det löfte som du översätter är ett försök att skapa ett kommunitets-löfte som är inriktat på motstånd och tjänande till fattiga. Men jag gissar att bara några enstaka har avgett detta.

Josefin Dahlgren sa...

Ok, det betyder alltså att "chaste" knappast ska översättas med "kysk" eller vad tror du? Av hemsidan att döma tyckte jag det såg ut som de hade barn där också vilket i så fall talar i samma riktning. Finns det verkligen barn som föds och växer upp i kommuniteten? Det är i så fall ett intressant fenomen i sig...