onsdag, december 20, 2023

Biskopars propaganda för krig och öga för öga

Performativ är vad en meningsfull handling faktiskt genomför. Ett yttrande kan säga något helt annat än vad det ordagrant betyder. Performativ blir därför ett användbart verktyg när en maktanalys försöker upptäcka förtryck, diskriminering och våld i till synes acceptabla eller välvilliga handlingar och yttranden.

Här har jag gjort en performativ maktanalys på Svenska kyrkans biskopars uttalande kring Israel/Hamas terror november 2023.

  1. Performativ uppmaning till krig från biskoparna: "Staten Israel har självklar rätt att försvara sig mot det våld och den terror som riktas mot landets befolkning." I modern tid lanseras alla krig som försvar. I propaganda visar försvar vilken sida som stöds medan krig, terrorism och dödande används på den andra sidan.
  2. Här uttrycker biskoparna performativt att ena sidan ska sluta bomba och att den andra ska bomba med hänsyn. "Att Hamas upphör med raketbeskjutningen av civila i Israel. Att Israels militära svar tar hänsyn till civilas säkerhet."
  3. Här uppmanar biskoparna performativt till proportionellt krig, alltså modern variant av öga för öga eller det som kallas talionprincipen: "I alla krig gäller internationell humanitär rätt: civila ska skyddas och både försiktighetsprincipen och proportionalitetsprincipen ska tillämpas."
  4. En maktteknik som är mer motsägelsefull är att uttalandets empati och sorg för offren får funktionen att utopiskt lansera rättfärdigt krig, där rättfärdigt ersätts med humanitärt i uttalandet.
Per Herngren
2023 12 20, version 0.1
 

Referens

Svenska kyrkans biskopar, "Vi vädjar om fred", svenskakyrkan.se, 6 november 2023. 
Per Herngrens texter om performativ.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack Per! Att värna alla människors rätt till försvar och beskydd, var vad jag hoppats på från mångas, speciellt svenska biskopar kristna värderingar!