fredag, mars 10, 2023

Vad är en gud - Martin Luther

"gud kallas det […] som man i all nöd tar sin tillflykt till […] Det som du fäster ditt hjärta vid och varpå du förlitar dig, är […] i verkligheten din gud”


Martin Luther, Stora katekesen, 1529.

Inga kommentarer: