söndag, oktober 05, 2014

Fridsordning i kyrkor och andlighet

När frid blir ideal, det önskvärda, det vi ska längta efter, produceras fridsordning. Fridsordning är riktning, att rikta sig mot frid, att sträva mot frid.

Fridsordningar reducerar sorg, ilska och andra former av ofrid till något vi behöver komma förbi, komma igenom, för att vi äntligen ska nå fram till frid.

Fridsordningar förvandlar de som stör friden, som kommer med tuff maktkritik, som inte lever efter Fridsnormer, till problem. Fridsordningar har dock olika maktmetoder för att neutralisera de som stör friden.
  1. Uppnå inre frid som inte låter sig störas av andra.
  2. Lugna ner de som är kritiska och arga.
  3. Dra sig undan från de jobbiga.
  4. Peka ut de som kommer med kritik som konfliktskapare, glädjedödare och jobbiga.
  5. Utnämna frid till den framtida ordning som kommer att uppnås, eller som vi ska sträva efter.
  6. Hälsa varandra med Frid! "Jag hoppas du får frid snart!" På så sätt nedgraderas känslor av exempelvis oro, skamm eller upprördhet till något lägre, till något mindre värdefullt.

Per Herngren
2014 10 05, version 0.1


Inga kommentarer: