torsdag, maj 17, 2012

Pingstens ande är materialisering

Etymologiskt kommer ande från andning. Börja andas. Få liv. Att anden kommer till kyrkan under pingst innebär att kyrkan får liv. Förkroppsligas. Börjar materialisera. Börjar andas.

Att förkroppsligas innebär att möta motstånd. Liv som materialiserar tar plats. När kyrkan får liv möter den förföljelse och motstånd.


Ande är alltså inte motsatsen till materia såsom platonister och gnostiker tänker sig. Ande är själva materialiserandet. Som börjar andas och förkroppsligas. Livet tar därmed plats. 


Andlighet idag kan ibland bli anti-ande för att slippa ta plats, och därmed slippa att möta motstånd och förföljelse. Det är en andlighet som flyr pingst.


Per Herngren

2012-05-17, version 0.1

Läs även
första reflektionen om pingst: Livet ingriper och möter motstånd.

Välkommen på pingstmässa med civil olydnad!
Pingstsöndagen 27 maj 2012 kl 14-21.2 kommentarer:

micael grenholm sa...

Amen! Kolla gärna in mina reflektioner om att kyrkan måste uppväcka hela pingsten, inte bara mirakler utan även egendomsgemenskap: http://kristenunderjord.wordpress.com/2012/05/27/pingsten-innebar-egendomsgemenskap/

Per Herngren sa...

Spännande Micael!
Jag tror mycket på egendomsgemenskap. Att våga se kommuniteter och lokala församlingar som "radikala samhällen", som experimenterande med att leva gudsriket, leva ickevåldet. Då reduceras kommuniteter och församlingar inte till instrument för något annat, till ett medel för ett fjärran mål (gudsriket är snarare nära rumsligt).
Förutom brytningen med det instrumentella så blir egendomsgemenskapen också en brytning med duktig-radikal-livsstil. Lösningen är inte individen, att individen lever radikalt. Utan att vi tillsammans experimenterar med att leva goda samhällen, leva gudsriket, leva kristi kropp.

Micael: Den tidiga kyrkan levde i egendomsgemenskap" "I Lukas 12:33 sa Han att Hans lärjungar ska sälja vad de äger och ge åt de fattiga,"

Micael: "Det vet vi dock att de inte var. Didaché, en kyrkoordning skriven ca år 90, säger: ”Du skall inte vända dig bort från den som behöver utan ha allt gemensamt med din broder och inte säga, att det är ditt eget.”